Giới thiệu dịch vụ pháp lý doanh nghiệp

laww CÔNG TY TƯ VẤN ĐẦU TƯ ING

Công ty Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư ING giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ pháp lý cho các doanh nghiệp tại Việt Nam. Với đội ngũ kế toán giỏi, năng động, đa lĩnh vực được nhiều doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp có vốn đầu tư ngoài lựa chọn và coi là ‘Điểm tựa pháp lý’ của mình.

Nội Dung Công Việc

1. Thay đổi đăng ký kinh doanh

Tư vấn cho doanh nghiệp các quy định của pháp luật đối với từng nội dung thay đổi đăng ký kinh doanh

2. Chuyển đổi loại hình doanh nghiệp

Trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp, loại hình doanh nghiệp hiện tại có thể không còn phù hợp và chưa đáp ứng được quy mô phát triển doanh nghiệp hoặc lĩnh vực đầu tư của doanh nghiệp, Rồng Việt sẽ tư vấn cho khách hàng việc chuyển đổi loại hình doanh nghiệp cho phù hợp với hoạt động của doanh nghiệp.

3. Mua bán, sát nhập doanh nghiệp

Với kinh nghiệm thực tiễn phong phú trong quá trình giải quyết các giao dịch về mua bán, sáp nhập doanh nghiệp Rồng Việt cam kết hỗ trợ thành công các giao dịch mua bán, sáp nhập doanh nghiệp tại Việt Nam.

4. Tạm ngừng hoạt động của doanh nghiệp, thủ tục phá sản, giải thế doanh nghiệp

Trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp, vì  một lý do nào đó doanh nghiệp muốn tạm ngừng hoạt động, Rồng Việt cung cấp dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp trong việc làm các thủ tục tạm ngừng họat động của doanh nghiệp.

One thought on “Giới thiệu dịch vụ pháp lý doanh nghiệp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *