TÁI THIẾT DOANH NGHIỆP TRONG ĐIỀU KIỆN BÌNH THƯỜNG MỚI VÀ TƯƠNG LAI SỐ HOÁ.

Sau khi dịch Covid -19 lần thứ 4 bùng phát, các chuyên gia kinh tế cho rằng yêu cầu đặt ra trong bối cảnh hiện nay là các doanh nghiệp cần chủ động là đẩy mạnh việc tái cấu trúc, đổi mới mạnh mẽ để tiếp tục phát triển trong điều kiện bình thường mới.

 

0002 CÔNG TY TƯ VẤN ĐẦU TƯ ING

Thông qua bảng khảo sát toàn cầu của McKinsey với các Giám đốc/ quản lý nhân sự thì vấn đề bận tâm nhất của họ khi tái thiết lại tổ chức sau khi quay lại làm việc trong điều kiện bình thường mới, đó là:

 1. Làm thế nào để bảo vệ lực lượng lao động của chúng ta; giữ cho nhân viên khỏe mạnh và có động lực.
 2. Làm thế nào để tổ chức quay lại làm việc một cách an toàn và duy trì tính cạnh tranh theo thời gian?
 3. Làm thế nào để đảm bảo lực lượng lao động của chúng ta sẵn sàng cho những thay đổi mà chúng ta đang đối mặt

Bên cạnh đó, các nhà quản lý còn gặp phải thách thức vì họ phải dẫn dắt nhân viên vượt qua không những 1 mà là 2 cuộc khủng hoảng:

Khủng hoảng kinh doanh: Khủng hoảng con người:
 • Quản lý dòng tiền
 • Suy thoái kinh tế
 • Sự thay đổi thị hiếu của người tiêu dùng
 • Sự tăng tốc của kỹ thuật số…

 

 

 • Làm việc trên không gian ảo.
 • Căng thẳng ở nhà.
 • Bất an về tài chính sức khỏe.
 • Tổ chức và công việc mới
 • Sự nghiệp tan vỡ
 • Mục đích/ các giá trị bị thách thức