Chính sách hỗ trợ cho người lao động gặp khó khăn do Covid-19

vna potal 26000 ty dong ho tro nguoi lao dong va nguoi su dung lao dong gap kho khan do covid19 105635129 0120271349 CÔNG TY TƯ VẤN ĐẦU TƯ ING

Ngày 1/7/2021, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 68/NQ-CP về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 , với gói hỗ trợ 26.000 tỷ đồng.

1. Miễn, giảm tiền điện: Đây là nội dung đã được Chính phủ quy định tại Nghị quyết 83/NQ-CP. Mức giảm giá tiền điện được quy định cụ thể như sau: Khách hàng ở nơi đang giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 tại thời điểm 30/7/2021 được giảm 15% tiền điện trước thuế VAT (nếu hóa đơn sử dụng đến 200Wh/tháng) và 10% tiền điện trước thuế VAT (nếu hóa đơn trên 200 kWh/tháng) trong hai tháng 8/2021 và tháng 9/2021; miễn phí tiền điện cho các cơ sở cách ly y tế tập trung trong thời gian có người đang thực hiện cách ly trong 07 tháng, từ tháng 6/2021 – 12/2021.

2. Đề xuất giảm giá nước sạch sinh hoạt: Các địa phương xem xét, thực hiện điều chỉnh giảm giá nước sạch sinh hoạt, tiền sử dụng nước sạch sinh hoạt hỗ trợ cho người dân và các đối tượng sử dụng nước sạch sinh hoạt bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19, nhất là tại các tỉnh, thành đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg.

3. Miễn, giảm phí giao dịch ngân hàng: Tại Công văn số 5517/NHNN-VP, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam yêu cầu điều chỉnh giảm phí giao dịch trên ATM tối thiểu 50% và phí giao dịch chuyển khoản liên ngân hàng 24/7 cho khách hàng với mức giảm tối thiểu bằng 75%. Thời gian thực hiện tối thiểu từ ngày 01/8/2021 đến hết ngày 31/12/2021.

4. Tạm dừng thu phí đường bộ tại các trạm BOT đóng trên địa bàn các địa phương thực hiện giãn cách xã hội theo quy định tại Chỉ thị số 16/CT-TTg. Thời gian tạm dừng thu phí từ 0 giờ 00 phút ngày 20/7/2021 đến khi địa phương công bố dỡ bỏ giãn cách xã hội.

5. Giảm phí cấp Căn cước công dân gắn chip: Giảm 50%; phí sử dụng đường bộ đối với xe ô tô kinh doanh vận tải: Giảm 10 – 30%

6. Giảm mức đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp: Theo Nghị quyết 68/NQ-CP của Chính phủ, người sử dụng lao động được áp dụng mức đóng bằng 0% quỹ tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp trong 12 tháng (thời gian từ ngày 01/7/2021 đến hết ngày 30/6/2022).

7. Tạm dừng đóng vào Quỹ hưu trí và tử tuất: Người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 dẫn đến phải giảm từ 15% lao động tham gia BHXH  trở lên so với thời điểm tháng 4/2021 thì cả người lao động và người sử dụng lao động được tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất 06 tháng kể từ thời điểm nộp hồ sơ đề nghị.

8. Người sử dụng lao động được hỗ trợ kinh phí đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động nếu: Đóng đủ bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động từ đủ 12 tháng trở lên; thay đổi cơ cấu công nghệ; có doanh thu của quý liền kề trước thời điểm đề nghị hỗ trợ giảm từ 10% trở lên so với cùng kỳ năm 2019 hoặc năm 2020; có phương án hoặc phối hợp với cơ sở giáo dục nghề nghiệp có phương án đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm. Mức hỗ trợ là 1,5 triệu đồng/người lao động/tháng, hỗ trợ trong 06 tháng.

9. Hỗ trợ người lao động làm việc tại doanh nghiệp, cơ quan bị tạm dừng hoạt động để phòng, chống dịch COVID-19 có thời gian tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương trong thời hạn của hợp đồng lao động từ 15 ngày liên tục trở lên, tính từ ngày 01/5/2021 – 31/12/2021; đang tham gia BHXH bắt buộc sẽ nhận được hỗ trợ, theo Nghị quyết 68/NQ-CP. Mức hỗ trợ 3,7 triệu đồng/người nếu tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không lương từ 01 tháng trở lên; 1.855.000 đồng/người nếu nếu tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không lương từ 15 ngày đến dưới 01 tháng.

10. Người lao động ngừng việc cũng nhận được hỗ trợ theo Nghị quyết 68 của Chính phủ. Điều kiện nhận hỗ trợ 1.000.000 đồng/người: Bị ngừng việc; thuộc đối tượng phải cách ly y tế hoặc trong các khu vực bị phong tỏa từ 14 ngày trở lên trong thời gian từ ngày 01/5/2021 – 31/12/2021; đang tham gia BHXH bắt buộc.

11. Hỗ trợ người lao động chấm dứt hợp đồng lao động: Nghị quyết 68 của Chính phủ cũng quy định hỗ trợ 3,7 triệu đồng/người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động nhưng không đủ điều kiện nhận trợ cấp thất nghiệp.

12. Hỗ trợ người lao động mang thai, có con nhỏ: Theo Nghị quyết 68, người lao động đang mang thai được hỗ trợ thêm 01 triệu đồng/người; nếu đang nuôi con dưới 06 tuổi thì được hỗ trợ thêm 01 triệu đồng cho mỗi con dưới 06 tuổi.

13. Hỗ trợ người lao động là F1 đến 1,5 triệu đồng/người, cụ thể, đoàn viên, người lao động (tại doanh nghiệp có đóng kinh phí công đoàn) được hỗ trợ như sau: Nếu là F1 phải cách ly y tế 21 ngày tại nơi cách ly tập trung, không vi phạm quy định về phòng, chống dịch: Tối đa 1,5 triệu đồng/người; nếu phải cách ly tế tại nhà, có hoàn cảnh khó khăn hoặc đang mang thai; nuôi con nhỏ dưới 06 tuổi: Tối đa 500.000 đồng/người; nếu phải nghỉ việc do đang cư trú trong các khu vực bị phong tỏa: Tối đa 500.000 đồng/người. Đồng thời, cán bộ, công chức, viên chức là F1 có hoàn cảnh khó khăn, phải cách ly tập trung 21 ngày, không vi phạm quy định phòng, chống dịch sẽ được hỗ trợ tối đa 1,5 triệu đồng/người.

14. Hỗ trợ trẻ em đang là F0 hoặc đang phải cách ly, Nghị quyết 68/NQ-CP chỉ rõ, trẻ em phải điều trị do nhiễm COVID-19 hoặc cách ly y tế ngoài việc được hỗ trợ tiền ăn, chi phí điều trị còn được ngân sách Nhà nước hỗ trợ thêm 01 triệu đồng/trẻ em trong thời gian điều trị, cách ly, từ ngày 27/4/2021 – 31/12/2021.

15. Hỗ trợ tiền ăn cho F0, F1: Trường hợp F0 đang phải điều trị nhiễm COVID-19 và F1 đang thực hiện cách ly y tế, từ ngày 27/4/2021 – 31/12/2021 đều được hỗ trợ tiền ăn với mức 80.000 đồng/người/ngày. Thời gian hỗ trợ theo thời gian điều trị/cách ly thực tế nhưng tối đa không quá 45 ngày.

16. Hỗ trợ cho văn nghệ sỹ, hướng dẫn viên du lịch: Theo Nghị quyết 68 thì Đạo diễn nghệ thuật, diễn viên, họa sĩ giữ chức danh nghề nghiệp hạng IV trong các đơn vị sự nghiệp công lập hoạt động nghệ thuật biểu diễn phải dừng hoạt động từ 15 ngày trở lên; hướng dẫn viên du lịch bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 từ 01/5/2021 – 31/12/2021 đều được hỗ trợ 3,710 triệu đồng/người.

17. Hỗ trợ hộ kinh doanh: Hộ kinh doanh có đăng ký kinh doanh, có đăng ký thuế và phải dừng hoạt động từ 15 ngày liên tục trở lên trong thời gian từ ngày từ 01/5/2021 – 31/12/2021 để phòng, chống dịch COVID-19 hỗ trợ một lần 3.000.000 đồng/hộ.

18. Hỗ trợ lao động tự do: Một trong các chính sách hỗ trợ Covid-19 theo Nghị quyết 68 là danh cho lao động tự do.  Nghị quyết quy định mức hỗ trợ cho lao động tự do bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 là 1.500.000 đồng/người/lần hoặc 50.000 đồng/người/ngày, nhưng mức hỗ trợ cụ thể do các địa phương quyết định.

19. Hỗ trợ cho vay trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất: Người sử dụng lao động được vay vốn tại Ngân hàng Chính sách xã hội với lãi suất 0% và không phải thực hiện biện pháp bảo đảm tiền vay để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất với thời gian dưới 12 tháng.

20. Miễn, giảm lãi vay đến hết năm nay, đây là nội dung đáng chú ý tại Thông tư 03/2021/TT-NHNN. Theo đó, các ngân hàng được miễn, giảm lãi, phí theo quy định nội bộ đối với số dư nợ của khoản nợ phát sinh trước ngày 10/6/2020 từ hoạt động cấp tín dụng (trừ hoạt động mua, đầu tư trái phiếu doanh nghiệp) mà: Nghĩa vụ trả nợ gốc và/hoặc lãi đến hạn thanh toán trong khoảng thời gian từ ngày 23/01/2020 đến ngày 31/12/2021; khách hàng không có khả năng trả nợ đúng hạn nợ gốc và/hoặc lãi theo hợp đồng, thỏa thuận do doanh thu, thu nhập sụt giảm bởi ảnh hưởng của dịch Covid-19. Việc thực hiện miễn, giảm lãi, phí cho khách được thực hiện đến ngày 31/12/2021.

21. Gia hạn nộp thuế, tiền thuê đất năm 2021: Trong tháng 4/2021, Chính phủ đã ban hành Nghị định 52/2021/NĐ-CP về gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm 2021. Chính sách này áp dụng đối với người dân có hoạt động sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản…; kinh doanh trong các ngành: Vận tải kho bãi, nhà hàng, khách sạn, kinh doanh bất động sản… Thời hạn gia hạn là 6 tháng kể từ ngày 31/5/2021./.

vna potal 26000 ty dong ho tro nguoi lao dong va nguoi su dung lao dong gap kho khan do covid19 105635129 0120271349 CÔNG TY TƯ VẤN ĐẦU TƯ ING261467926 CÔNG TY TƯ VẤN ĐẦU TƯ ING333370494 CÔNG TY TƯ VẤN ĐẦU TƯ ING4 CÔNG TY TƯ VẤN ĐẦU TƯ ING