GIẢI PHÁP QUẢN LÝ VẬT TƯ TỒN KHO-6 CHỨC NĂNG CHÍNH

EAM 1 e1650245864847 CÔNG TY TƯ VẤN ĐẦU TƯ ING

Giải pháp quản lý vật tư tồn kho là một phần quan trọng của bộ giải pháp quản lý tài sản của tổ chức EAM ( Enterprise Asset Management)

CMMS1 CÔNG TY TƯ VẤN ĐẦU TƯ ING

Các chức năng chính của giải pháp

CMMS2 CÔNG TY TƯ VẤN ĐẦU TƯ ING

Quản lý máy móc thiết bịCMM3 CÔNG TY TƯ VẤN ĐẦU TƯ ING

Quản lý vật tưCMMS4 1 CÔNG TY TƯ VẤN ĐẦU TƯ ING

Quản lý công việc

CMMS5 1 CÔNG TY TƯ VẤN ĐẦU TƯ ING

Quản lý mua sắm

CMMS6 1 CÔNG TY TƯ VẤN ĐẦU TƯ ING

 

Quản lý tài liệu

CMMS7 1 CÔNG TY TƯ VẤN ĐẦU TƯ ING

Dash-board

CMMS8 1 CÔNG TY TƯ VẤN ĐẦU TƯ ING